Casco oplevering
De oplevering van de ruimte geschiedde casco. Iedere ruimte heeft een individuele toegangsdeur en haar eigen meterkast. Verder zijn de ruimten niet afgewerkt (casco) opgeleverd.

Mogelijkheden in Blue Nile
De mogelijke functies zijn:
  • Detailhandel
  • Dienstverlening
  • Showroom
  • Medisch centrum/Praktijkruimte
  • Kantoor
  • Groothandel
  • En nog veel meer
Iedere ruimten heeft een individuele toegangsdeur en haar eigen meterkast. 
3 goede redenen om voor de Blue Nile te kiezen
1. Helemaal van jou, helemaal van nu
De commerciele ruimte in de Blue Nile is geheel naar de stijl en imago van de onderneming af te werken. 

2. Lage onderhouds- en stookkosten
De eerste jaren is er nauwelijks onderhoud nodig aan de commerciële ruimte. Groot onderhoud wordt geregeld door de VvE. Daarnaast zijn de ruimten in de Blue Nile goed geïsoleerd, waardoor je lage stookkosten hebt.

3. Voor nu en voor later
Den Haag zal, als regeringscentrum en centraal gelegen in de Randstad, altijd een aantrekkelijke stad zijn. Bovendien heeft de gemeente Den Haag de ambitie Laakhaven tot een bruisende stadswijk te laten uitgroeien. Dat is prettig als je hier wilt blijven. Maar ook goed om te weten, indien je op termijn besluit de ruimte als belegging te gebruiken of om te verkopen.Woningborg: zeker weten!
Woningborg
Bedrijfshuisvesting kopen voor uw onderneming is niet iets wat je iedere dag doet. Bij het kopen let je waarschijnlijk op veel zaken; bijvoorbeeld hoe de ruimte eruit ziet, de kwaliteit van de gebruikte materialen en de locatie. Maar ook de kwaliteit en de financiële positie van de onderneming die gaat bouwen is een aandachtspunt.
Je zit niet te wachten op risico’s op technisch en financieel gebied. NU Projectontwikkeling BV begrijpt dat. Daarom boden wij een gedegen garantie bij de aankoop .
De commerciële ruimten in de Blue Nile zijn verkocht met Woningborg-garantie. Dit biedt kopers op allerlei vlakken zekerheid:

De afbouwwaarborg
Als je bouwonderneming tijdens de bouw failliet gaat, zorgt Woningborg voor de afbouw van het gehele complex. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg jou als koper een schadeloosstelling. Een en ander is conform de in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling vastgestelde regels.

Planbeoordeling
Als er een woningbouwplan bij Woningborg wordt aangemeld, vindt er een juridische beoordeling plaats. Hierbij wordt de concept (koop- / )aannemingsovereenkomst beoordeeld om een juiste en evenwichtige rechtsverhouding tussen de bouwonderneming en jou als koper te garanderen. Daarnaast vindt er een technische screening plaats. Hierbij worden de technische omschrijving, de tekeningen en de verkoopbrochure beoordeeld door een deskundige. Tijdens de uitvoering van het project worden bouwplaatsbezoeken (steekproefsgewijs) uitgevoerd en teruggekoppeld naar de bouwonderneming. Hierdoor worden eventuele klachten in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen.

De herstelwaarborg
De bouwkundige kwaliteit van de woning wordt gegarandeerd tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Bij bepaalde ernstige technische gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Dat is wel zo’n geruststellend idee!
Disclaimer | Developed by U-lab